Föreläsningar

Mikael erbjuder inspirationsföreläsningar inom följande ämnen:

Kontrollera dina tankar

Må bra varje dag

Skapa ditt bästa möjliga liv

Längden på föreläsningarna ligger vanligtvis på 1,5 timmar.
Ni kan även boka föreläsningar via nedan talarförmedling:
 
 
holmtalare