Föreläsningar

Mikael erbjuder inspirationsföreläsningar inom följande ämnen:

Kontrollera dina tankar

Må bra varje dag

Skapa ditt bästa möjliga liv

 

Längden på föreläsningarna ligger vanligtvis på 1,5 timmar.

Ni kan även boka föreläsningar via nedan talarförmedlingar:
hittatalare
holmtalare