bokrackarn_15

Konsten att nå ett mål!

Mål tjänstgör som livets vägvisare. Målen hjälper oss att navigera i den livsriktning vi vill komma. Ytterst lite får vi gratis, nästan alla människor måste kämpa för att få det vi önskar. Mål är energiskapande och kraften i att jobba med mål är magisk, men ändå är det långt ifrån alla människor som sätter upp […]