lycka4

Vad har lyckliga människor gemensamt?

Forskning berättar att den här gruppen av människor har ett beteende och en syn på livet som hela tiden belönar dem med en upplevelse som är positiv. Några av de farligaste fällorna till negativa tankar är måndagar, regn, stress, otrevliga människor och trötthet. Lyckliga människor fokuserar istället sina tankar på det som får dem att må […]

habits1

Så skapar du en ny vana!

Dina vanor är de rutiner som du genom åren vävt in i ditt liv, de startar genom en känsla, en tanke, eller i en specifik miljö. Alla våra vanor uppkommer genom upprepning och till slut vänjer vi hjärnas muskelminne att utföra vanan automatiskt. Du har inte bara lärt din hjärnas muskelminne att utföra vanor i […]

wordart

Kontrollera dina tankar!

Dina tankar styr dina känslor och kan du lära dig att kontrollera dina tankar kommer du således också kunna styra dina egna känslor! Tillåter du dig att fokusera dina tankar kring saker som påverkar dig negativt kommer du också attrahera negativa händelser. Allt börjar med en tanke och omedvetet kommer ditt liv att styras i […]

bokrackarn_15

Konsten att nå ett mål!

Mål tjänstgör som livets vägvisare. Målen hjälper oss att navigera i den livsriktning vi vill komma. Ytterst lite får vi gratis, nästan alla människor måste kämpa för att få det vi önskar. Mål är energiskapande och kraften i att jobba med mål är magisk, men ändå är det långt ifrån alla människor som sätter upp […]

Hur närvarande är du i ditt liv?

Hjärnan har ett väldigt jobbigt beteende, den har en automatisk reaktion att ständigt lägga sig i saker och ting! Tänk dig tillbaka till en situation då du presterade på toppen av din förmåga, eller kanske när din sinnesstämning var topp! Vad var det som gjorde att du presterade så bra, vad var det som gjorde […]

Hjärnan skapar minnesspår av framtiden!

11 januari 2013 av Mikael von Matérn Vad händer i vår hjärna när vi tänker? Hur påverkar vårt tankemönster vårt beteende? Man kan likna ett tankemönster som en promenad fast i hjärnan! Går du samma promenad i skogen tillräckligt många gånger skapas en stig. Tänker du en tanke ett visst antal gånger skapas en stig […]