habits1

Så skapar du en ny vana!

Dina vanor är de rutiner som du genom åren vävt in i ditt liv, de startar genom en känsla, en tanke, eller i en specifik miljö. Alla våra vanor uppkommer genom upprepning och till slut vänjer vi hjärnas muskelminne att utföra vanan automatiskt. Du har inte bara lärt din hjärnas muskelminne att utföra vanor i […]

Hjärnan skapar minnesspår av framtiden!

11 januari 2013 av Mikael von Matérn Vad händer i vår hjärna när vi tänker? Hur påverkar vårt tankemönster vårt beteende? Man kan likna ett tankemönster som en promenad fast i hjärnan! Går du samma promenad i skogen tillräckligt många gånger skapas en stig. Tänker du en tanke ett visst antal gånger skapas en stig […]